Afdelingshoofd De Kering

Bedrijf

Het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge vzw (PCGS) is een social profit organisatie die op 01/01/2012 is ontstaan uit de fusie van PC Sleidinge en Sint-Jan de Deo te Gent. 

Het centrum telt 320 erkende bedden, 1 PVT-afdeling, een zorgvernieuwingsproject voor jongeren, is medeoprichter van een instelling beschut wonen en is partner in diverse ambulante initiatieven.

PCGS heeft de ambitie een dynamische en innoverende netwerkorganisatie te zijn, gekenmerkt door een dragende organisatiecultuur en een uitgesproken visie, missie en ethiek.

Kenmerkend zijn de zin voor maatschappelijke verantwoordelijkheid, een uitgesproken toegankelijkheid en laagdrempeligheid voor de patiënt en zijn omgeving. Onze vlakke organisatiestructuur maakt het mogelijk met deskundige en betrokken medewerkers te werken die met zin voor vakmanschap willen blijven zoeken naar een behandeling op maat van elke patiënt.

Voor de medewerkers willen we stimulerende en veilige werkomstandigheden kunnen bieden waarin ze mee kunnen beslissen over hun eigen carrièrepad en -ontwikkeling.

Functiebeschrijving

De Kering is een open residentiële afdeling voor opname en behandeling voor  volwassenen met diverse (acute) psychiatrische en psychosociale problematiek (31 erkende bedden).
 
Het aanbod kan gaan van een korte (crisis)opname (met aangepaste gesprekstherapie, medicamenteuze sturing, en begeleiding)  tot een doorverwijzing of oriëntering naar een mobiele, ambulante of andere residentiële afdeling (intern of extern), of (kortdurende)  behandeling op de afdeling zelf.
 
Zie ook www.pcgs.be bij zorgaanbod/volwassenen/campus Gent/De Kering
 
Het afdelingshoofd is verantwoordelijk (samen met de kernactoren) voor de ontwikkeling van het afdelingsbeleid, en de integratie daarvan binnen het ziekenhuisbeleid.
 
Het afdelingshoofd vertegenwoordigt de afdeling beleidsmatig op interne en externe overlegmomenten (aandacht voor netwerken), en investeert in voldoende verbinding tussen de  medewerkers en het beleid.
 
Het afdelingshoofd, coacht, ondersteunt, en coördineert het multidisciplinair team bij het gezamenlijk opnemen van de dagelijkse zorg, en participeert waar nodig aan het afdelingsgebeuren.
 
Het afdelingshoofd is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid op afdelingsniveau met bijzondere aandacht voor individuele coaching, met een bedachtzame en weloverwogen stijl die aansluit bij de basisfilosofie van het ziekenhuis.
 

Profiel

Bachelor in de (psychiatrische) verpleegkunde,

Een kaderopleiding en/of een master in de verpleegkunde en (de vroedkunde) of in de gezondheidsvoorlichting en bevordering (of bereid zijn deze te volgen),

Bij voorkeur enkele jaren relevante GGZ werkervaring,

Ervaring in een leidinggevende functie strekt tot aanbeveling,

Affiniteit met de doelgroep, visie en werking.

 

Beschikken over leidinggevende competenties, o.a.:

Analytisch vermogen (relevante trends, activiteiten en ideeën afleiden en beoordelen vanuit ethiek/missie/visie),

Coachend vermogen, verbindend, ondersteunend en steeds gericht op zelfreflectie en -sturing van de medewerkers en het team,

Adaptief vermogen,

Inspirerend en motiverend,

Stressbestendig en besluitvaardig,

Goed kunnen plannen en organiseren.

Wij bieden

Een voltijdse of deeltijdse (minimaal 0.8fte) functie van onbepaalde duur,
Vergoeding volgens ziekenhuisbarema’s voor deze functie met overname van anciënniteit,
Gratis pensioenverzekering (2de pijler) en mogelijkheid tot hospitalisatieverzekering tegen gunstige voorwaarden,
Werken in een dynamische, innoverende organisatie met  veel leer- en vormingsmogelijkheden.
 
We mikken voor de start van de  tewerkstelling op 01/05/18

Voor meer inlichtingen betreffende de functie kan u contact nemen met Dries Himpens, diensthoofd zorg campus Gent (tel 09 225 82 96)
 
Solliciteren kan tot  uiterlijk 25/02/18
 
Heb je interesse voor deze vacature? Dan kan je jouw kandidatuur stellen door online te solliciteren via onze website.  Ga daarvoor naar www.pcgs.be en kies het tabblad werken & leren onder vacatures of ga rechtstreeks naar 
pcgs.hr-technologies.com.
 
We wijzen er op dat we bij een sollicitatie evenveel belang hechten aan een heldere CV als aan een wervende motivatiebrief.  De online toepassing voorziet de mogelijkheid om eigen documenten op te laden. Maak er gebruik van.
 

 

Contact

Deze vacature werd geplaatst onder de verantwoordelijkheid van de personeelsdienst. van
Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge.  

Wij staan in voor de administratieve coördinatie van het hele sollicitatieproces maar komen niet tussen in de uiteindelijke keuzes.  

We staan u graag te woord als u vragen hebt die van technische aard zijn of de voortgang van een vacatureproces betreffen.

Het team van Personeelsdienst Psychiatrische Centrum Gent-Sleidinge

Jo Van Nieuwenhuyse, personeelsdirecteur tel. 09/358 0 446 of  jovn@pcgs.be

Els Ryckaert, medewerker personeel, tel.09/358 0 440 of  els.ryckaert@pcgs.be
Tom Baert, medewerker personeel, tel.09/225 82 96 of  tombaert@pcgs.be
Hélène De Schepper, medewerker personeel, tel. 09/358 0 444 helene.de.schepper@pcgs.be

 

Bijlage
Klik hier om te solliciteren! Verstuur de vacature naar een kennis!